Takk og gratulerer til funksjonærer i RSK!

Skrevet av: Daniel, publisert 12.03.2014

VM allround for veteraner ble en suksess for RSK!

Hjertelig takk til alle dere funksjonærer som gjorde dette mulig!

  

På oppsummeringsmøtet med teknisk delegert, overdommere og startere var det lovord som meget oppegående banedommere og

veldig bra sekretariatfunksjon, i det hele absolutt på toppnivå i Norge.

Banemannskapet får ros for sin rolle og den gode isen.

Jeg kan legge til punktlighet, tilstedeværelse og ikke minst utholdenhet

over 3 dager, på benken, ved rundetellerne, alle på tidtaking osv.

Jeg sier som alltid at bare funksjonærene kommer på plass så fikser vi

det meste.  

Stevnet vil stå igjen som et høydepunktet for sesongen

2013/2014.